Witamy na stronie wibor3m.pl

Aktualna wartość WIBOR3M wynosi -,--% (__-__-____)

WIBOR - od niego zależy Twoja rata

WIBOR oraz marża to dwa elementy, wchodzące w skład oprocentowania kredytu, a więc kosztów, które musimy ponieść w zamian za pożyczenie pieniędzy od instytucji finansowej. Marża jest wartością stałą, ustalaną indywidualnie przez bank na podstawie różnego rodzaju wskaźników, natomiast WIBOR jest uśrednioną, zmienną wartością oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym dla waluty polskiego złotego (odpowiednikiem dla franka szwajcarskiego jest LIBOR).

Wysokość oprocentowania naszego kredytu wiąże się z okresem jego aktualizacji. W przypadku osób zainteresowanych wzięciem kredytu, najbardziej wiążące są dwie wartości: WIBOR 3M (stopa aktualizowana co 3 miesiące, występująca najczęściej) oraz WIBOR 6M (aktualizacja co pół roku), ponieważ to właśnie one brane są pod uwagę podczas wyliczania kosztów kredytowych. Co to oznacza dla zaciągającego kredyt? Zważając na to, że wartość stawek referencyjnych wzrośnie bądź spadnie, bank "zareaguje" na tę zmianę po 3 lub 6 miesiącach od ostatniej aktualizacji, zwiększając lub zmniejszając tym samym kwotę oprocentowania naszego kredytu. Spłacana przez nas rata będzie tym samym wyższa, bądź niższa.

Mimo że nie zawsze klient ma możliwość wyboru rodzaju aktualizacji i jest mu ona narzucana podczas podpisywania umowy, warto rozważyć, kiedy korzystniejsza jest akceptacja kwartalnego WIBOR 3M, a kiedy półrocznego WIBOR 6M. Załóżmy sytuację, kiedy finansiści oraz tendencje na rynku ekonomicznym obwieszczają przyszły wzrost stóp procentowych. W takim przypadku, rozważając wzięcie kredytu, lepszym rozwiązaniem jest wybór dłuższego okresu aktualizacji, a zatem WIBOR 6M (co 6 miesięcy). Przez pół roku będziemy bowiem płacić niższe oprocentowanie, aż do momentu, kiedy bank zaktualizuje wartość na wyższą. Niestety, niespodziewany spadek stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, wpłynie na nasze straty (dopiero po 6 miesiącach, bowiem bank z powrotem obniży wartość oprocentowania). Kiedy natomiast opłaca się wyrazić zgodę na WIBOR 3M? W przypadku długiego, np. 30-letniego okresu spłaty, kiedy wahania stopy procentowej tak czy inaczej wpłyną na oprocentowanie naszego kredytu, a także kiedy mamy niemal pewność, że stopy procentowe będą spadać. Niestety, w przypadku rynku finansowego nie ma osób nieomylnych, a jego zachowania nie zawsze da się przewidzieć.

Podsumowując, pamiętajmy, że zaciągając jakikolwiek kredyt nie możemy mieć pewności o wysokości oprocentowania, gdyż jest ono naturalnie zmienne ze względu na odgórnie ustalane stawki referencyjne.