Witamy na stronie wibor3m.pl

Aktualna wartość WIBOR3M wynosi -,--% (__-__-____)

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 3.02.2021r.

WIBOR - od niego zależy Twoja rata

WIBOR oraz marża to dwa elementy, wchodzące w skład oprocentowania kredytu, a więc kosztów, które musimy ponieść w zamian za pożyczenie pieniędzy od instytucji finansowej. Marża jest wartością stałą, ustalaną indywidualnie przez bank na podstawie różnego rodzaju wskaźników, natomiast WIBOR jest uśrednioną, zmienną wartością oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym dla waluty polskiego złotego (odpowiednikiem dla franka szwajcarskiego jest LIBOR).

Wysokość oprocentowania naszego kredytu wiąże się z okresem jego aktualizacji. W przypadku osób zainteresowanych wzięciem kredytu, najbardziej wiążące są dwie wartości: WIBOR 3M (stopa aktualizowana co 3 miesiące, występująca najczęściej) oraz WIBOR 6M (aktualizacja co pół roku), ponieważ to właśnie one brane są pod uwagę podczas wyliczania kosztów kredytowych. Co to oznacza dla zaciągającego kredyt? Zważając na to, że wartość stawek referencyjnych wzrośnie bądź spadnie, bank "zareaguje" na tę zmianę po 3 lub 6 miesiącach od ostatniej aktualizacji, zwiększając lub zmniejszając tym samym kwotę oprocentowania naszego kredytu. Spłacana przez nas rata będzie tym samym wyższa, bądź niższa.

Mimo że nie zawsze klient ma możliwość wyboru rodzaju aktualizacji i jest mu ona narzucana podczas podpisywania umowy, warto rozważyć, kiedy korzystniejsza jest akceptacja kwartalnego WIBOR 3M, a kiedy półrocznego WIBOR 6M. Załóżmy sytuację, kiedy finansiści oraz tendencje na rynku ekonomicznym obwieszczają przyszły wzrost stóp procentowych. W takim przypadku, rozważając wzięcie kredytu, lepszym rozwiązaniem jest wybór dłuższego okresu aktualizacji, a zatem WIBOR 6M (co 6 miesięcy). Przez pół roku będziemy bowiem płacić niższe oprocentowanie, aż do momentu, kiedy bank zaktualizuje wartość na wyższą. Niestety, niespodziewany spadek stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, wpłynie na nasze straty (dopiero po 6 miesiącach, bowiem bank z powrotem obniży wartość oprocentowania). Kiedy natomiast opłaca się wyrazić zgodę na WIBOR 3M? W przypadku długiego, np. 30-letniego okresu spłaty, kiedy wahania stopy procentowej tak czy inaczej wpłyną na oprocentowanie naszego kredytu, a także kiedy mamy niemal pewność, że stopy procentowe będą spadać. Niestety, w przypadku rynku finansowego nie ma osób nieomylnych, a jego zachowania nie zawsze da się przewidzieć.

Podsumowując, pamiętajmy, że zaciągając jakikolwiek kredyt nie możemy mieć pewności o wysokości oprocentowania, gdyż jest ono naturalnie zmienne ze względu na odgórnie ustalane stawki referencyjne.

Kiedy warto wziąć kredyt w złotówkach?

Kredyt w walucie obcej czy kredyt w złotówkach? To pytanie spędza sen z powiek nie jednemu potencjalnemu kredytobiorcy. Który kredyt jest bardziej atrakcyjny? Kiedy warto wziąć kredyt walutowy, a kiedy w złotówkach? Czy kredyt, wzięty w naszej rodzimej walucie, jest opłacalny?

Kredyty i pożyczki są jednymi z najbardziej popularnych produktów finansowych. Pożyczamy pieniądze z odpowiedniej instytucji – banku lub parabanku na określony cel: samochód, mieszkanie czy zakup sprzętu AGD. Zawsze jednak pożyczone środki musimy zwrócić. Instytucja finansowa nie działa charytatywnie, a więc zarabia na kredytach i pożyczkach, które są odpowiednio oprocentowane. Oprocentowanie to zarobek banku. Wpływ na wysokość oprocentowania kredytów mają różne czynniki. Między innymi dla kredytów w złotówkach jest WIBOR. Każdego dnia roboczego o godzinie 11:00, na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu (13 banków), po zanegowaniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wartości jest ogłaszany bieżący WIBOR. Wysokość tej stopy referencyjnej zależy również od wielu czynników. Wpływ na nią mają między innymi stopy procentowe, które ustala Rada Polityki Pieniężnej. Zależy ona również od inflacji i PKB.

Jest to stopa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Zgodnie z nią, banki udzielają pożyczek innym bankom. Indeks przy jej nazwie np. 3M lub 6M oznacza okres, którego dotyczy. WIBOR 3M to pożyczki międzybankowe, które są udzielane na trzy miesiące. WIBOR 6M dotyczy pożyczek udzielanych na okres półroczny. Dla potencjalnego kredytobiorcy stawka WIBOR 3M jest najważniejsza. Rzadziej jest stosowana stawka WIBOR 6M, a inne prawie w ogóle. Ogólnie, stawka jest najważniejsza w kredytach hipotecznych, zaciąganych w polskich złotych, gdyż jest częścią składową ich oprocentowania. Jest to zmienna stopa referencyjna. Im jest niższa, tym niższe jest oprocentowanie kredytów, a co za tym idzie – kredyty są tańsze.

Finansiści zgodnie twierdzą, że najbezpieczniejsze kredyty to pożyczki brane w walucie, w której się zarabia. Polacy w Polsce zarabiają w złotówkach. Dlatego taki kredyt jest kredytem bezpiecznym. Kredyty w walucie obcej, choć wydają się być tańsze – raty do spłacenia są niższe niż kredytów są obarczone ryzykiem nagłego wzrostu raty kredytowej. Aby uniknąć takiej sytuacji trzeba systematycznie śledzić kursy walut obcych i w razie potrzeby kredyt natychmiast przewalutować kredyt, czyli zamienić go na pożyczkę w polskich złotych. Przewalutowanie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami, należy więc dokładnie przemyśleć, czy takie działanie będzie korzystne.

Kredyty wzięte w złotówkach nie są obarczone ryzykiem nagłego wzrostu raty kredytowej. Są stabilne pod tym względem. Finansiści radzą jednak, by zaciągać kredyty w złotówkach wtedy, gdy nasza rodzima waluta jest słaba i spada na wartości w stosunku do walut obcych. Gdy złoty jest silny i stabilny, nie opłaca się brać kredytu w naszej walucie. Kredyt w złotówkach jest też opłacalny wtedy, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Wtedy WIBOR jest tani, a co za tym idzie raty kredytów maleją i wzrasta dzięki temu zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy.

Warto także pamiętać, zanim podejmiemy ostateczną decyzję o rodzaju kredytu i walucie, w której będziemy płacić raty, że nasza zdolność kredytowa jest liczona inaczej dla kredytów branych w walucie obcej, a inaczej dla kredytów w polskich złotych. Korzystniejszy jest wariant drugi.

Kiedy warto wziąć kredyt w złotówkach? Czynników jest wiele. Decyduje o tym wysokość stawki stóp procentowych, siła rodzimej waluty, sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz gospodarcza, a także nasza własna zdolność kredytowa i działania Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli dokładnie przeanalizujemy te wszystkie składowe – kredyt w złotówkach na pewno będzie opłacalny.

Oprocentowanie - zasady obliczania rat kredytu

Każdy kredyt wiąże się z różnymi kosztami, ale oczwyiście najważniejszy koszt kredytu to oprocentowanie. Kwota odsetek, jaką zapłacimy bankowi, jest wprost proporcjonalna do wysokości oprocentowania oraz długości spłaty. W niniejszym artykule pokrótce przedstawimy główne zasady dotyczące naliczania odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Przede wszystkim należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu zawsze podawane jest w stosunku rocznym (jest to ogólnie przyjęty sposób podawania oprocentowania, dotyczący nie tylko kredytów, ale także depozytów, płatności przeterminowanych, itp.). Raty kredytu są płacone co miesiąc, co oznacza, że w każdym miesiącu bank oblicza odsetki od kwoty kapitału pozostałego do spłaty, stosując roczną stopę procentową proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu. (czyli 31-dniowym miesiącu odsetki będą wyższe niż w miesiącu mającym 28 lub 30 dni). Do obliczeń przyjmuje się standardową ilość dni w roku wynoszącą 365 dni.

Kredyt można spłacać w ratach równych lub ratach malejących. Rata kredytowa składa się zawsze z kapitału i odsetek, a różnica między dwoma systemami spłaty polega na tym, że w przypadku rat równych elementem stałym jest całkowita rata, a przy ratach malejących stała jest suma spłacanego co miesiąc kapitału (a odsetki są co miesiąc obliczane od pozostałego do spłaty kapitału).

W przypadku systemu rat równych, kwota raty zawiera sumę obliczonych na dany miesiąc odsetek, a pozostałą część stanowi spłata kapitału. W krótszych miesiącach (np. lutym lub w miesiącach 30-dniowych) udział kapitału w racie jest nieco wyższy niż w miesiącach długich (31-dniowych), gdyż naliczana jest niższa kwota odsetek i pozostaje więcej "miejsca" dla spłaty kapitału.

W systemie rat malejących, suma odsetek zostaje doliczona do stałej kwoty kapitału, spłacanej co miesiąc. Co miesiąc kwota całego kapitału do spłaty maleje, więc w efekcie co miesiąc odsetki są niższe, a więc rata co miesiąc maleje (stąd nazwa - rata malejąca).

Oto przykład obliczenia odsetek kredytu, w którym do spłaty pozostało 200.000zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 6%, a odsetki naliczone zostają za okres 31-dniowy.

Odsetki = 200.000zł * 0,06 * 31 / 365 = 1.019,18zł.

W przypadku spłacania powyższego kredytu w systemie rat równych w okresie 30 lat, rata miesięczna wyniesie 1199,10zł (ratę możesz obliczyć w naszym kalkulatorze kredytowym). Tak więc udział kapitału w racie w danym miesiącu wynosi:

1199,10zł - 1019,18zł = 179,92zł.

W ten sposób co miesiąc można obliczyć udział kapitału i odsetek w racie równej (co miesiąc proporcja ta będzie inna - zmieniać się będzie zależnie od pozostałej do spłaty kwoty i długości danego okresu miesięcznego).

Należy pamiętać, że kredyty hipoteczne są praktycznie zawsze udzielane na zasadzie oprocentowania zmiennego (zależą od stawek rynkowych - WIBOR lub LIBOR). Co jakiś czas (miesiąć, 3 lub 6 miesięcy - zależnie od banku) bank aktualizuje oprocentowanie kredytu i przesyła kredytobiorcy nowy harmonogram spłat, dostosowany do nowego oprocentowania.

Prowizja

W cenie kredytu oprócz oprocentowania należy uwzględnić także prowizje oraz opłaty, które należy ponieść w związku z jego zaciągnięciem i ponosić przez cały okres jego obsługi. Przy udzieleniu kredytu większość banków pobiera prowizję, której wysokość waha się między 0% a 3% od sumy kredytu. Należy się zatem zastanowić jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, czy bardziej opłacalny będzie kredyt bez prowizji i przy wyższym oprocentowaniu, czy też kredyt z prowizją, ale na niższym poziomie oprocentowania.

Przykład

Rozpatrzmy dylemat na dwóch przypadkach. Klient chce zaciągnąć kredyt w wysokości 150000 PLN we frankach szwajcarskich (CHF). Zamierza go spłacać przez okres 20 lat. Jeden z banków jest w stanie udzielić mu kredytu bez prowizji, ale przy oprocentowaniu w wysokości 3,26%. W innym banku- w Banku Millennium- otrzymałby taki sam kredyt, ale przy oprocentowaniu 2,5%. Oprócz tego zapłaciłby prowizję w wysokości 1% zaciąganego kredytu.

W pierwszym banku suma odsetek wyniosłaby 54400 PLN, a w drugim 42300 PLN. W drugim przypadku do kosztów kredytu dochodzi jeszcze dodatkowo oplata w wysokości 1500 PLN z tytułu prowizji. Łączny koszt kredytu wyniesie zatem odpowiednio 54400 PLN i 42300 PLN (42300 PLN + 1500 PLN), co jest dowodem na to, że korzystniejszym rozwiązaniem jest często skorzystanie z niższego oprocentowania przy wyższej prowizji.

Opłata za wcześniejszą spłatę

Oprócz prowizji za udzielenie kredytu dodatkowo należy ponieść koszt opłaty towarzyszącej kredytowi. Zdarza się też, że całkowita lub częściowa spłata kredytu przed upływem zdeklarowanego okresu kredytowania jest związana z koniecznością dodatkowej opłaty. W większości przypadków obowiązuje pewien okres, w trakcie którego wcześniejsza spłata jest dodatkowo płatna, natomiast po jego upływie spłata nie jest obciążona żadnymi kosztami. Niektóre banki stosują dodatkowo ograniczenia kwotowe. Jeśli wybieramy możliwość wcześniejszej spłaty to konieczne jest, aby dokładnie przeanalizować tabelę prowizji i opłat i sprawdzić ją pod kątem dodatkowych obciążeń finansowych. Należy też zwrócić uwagę na inne wymogi. Nawet jeśli bank nie zaznaczył, że pobiera za tę czynność dodatkowe opłaty to wcześniejsza spłata może się często wiązać z koniecznością sporządzenia odpłatnego aneksu do umowy.

Opłata za przewalutowanie

Innym dodatkowym obciążeniem finansowym przy spłacie kredytu jest opłata za przewalutowanie. Z reguły zmiana waluty kredytu z waluty obcej na PLN jest bezpłatna, ale opłata pobierana jest z kolei w przypadku przewalutowania kredytu na jedną z walut obcych. Przewalutowanie na waluty obce jest z reguły kosztowniejsze i tylko nieliczne banki decydują się na całkowite zwolnienie tej operacji z opłat.

Opłata za wycenę nieruchomości

Aby ustalić wartość nieruchomości bank wymaga dokonania jej wyceny, dzięki czemu określa wartość zabezpieczenia kredytu, na wypadek, jeśli obsługa kredytu nie przebiegała zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Decyzja o konieczności wyceny należy do banku i może to być zależne od nieruchomości (rynek pierwotny czy wtórny/dom czy mieszkanie/lokalizacja), wysokości wkładu własnego, czy celu kredytu. Wycena może być też wymagana od każdego kredytobiorcy, niezależnie od powyższych parametrów, a jej cena waha się od 300 do ponad 1000 PLN. Zaletą wykonywania wyceny jest informacja o realnej cenie nieruchomości (szczególnie jeśli nieruchomość podlegająca wycenie jest jednocześnie zabezpieczeniem i celem kredytu).

Oferty banków

 Marża minimalnaRRSO przykładowe
2,09%4,86%
1,87%3,10%
Nazwy, logotypy oraz marki przedstawione na stronie należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.